Điếu Cuốn Sẵn Hornet 78mm, 110mm – Mã GCH – 03

27.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Điếu Cuốn Sẵn Hornet 78mm, 110mm
  • Tên Gọi : Điếu Cuốn Sẵn Hornet
  • Mã SP : GCH – 03
  • Chiều Dài/ Rộng : 2 Size 78mm, 110mm
  • Số Lượng Ống : Size 78mm 1 ống 6 điếu , Size 110mm 1 ống 3 điếu
  • Mầu Sắc Giấy : Nâu Trong
  • Loại Giấy : Siêu mỏng và nhẹ
  • Đốt Cháy : Cháy chậm và đều
  • Chất Liệu : Sợi lanh và 100% cao su tự nhiên Arabic
  • Thương Hiệu : HORNET
Điếu Cuốn Sẵn Hornet 78mm, 110mm – Mã GCH – 03
27.000  Lựa chọn các phương án