Giấy Cuốn Raw Ngắn có Tips ( Raw Classic 1 1/4 Size + Tips )

40.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Giấy Cuốn Raw Classic 1 1/4 Size + Tips
  • Chiều Dài/ Rộng : 78mm / 44mm
  • Số Lượng Tệp : 1 Tệp 50 Tờ/ 50 Filters
  • Mầu Sắc Giấy : Nâu Trong
  • Đốt Cháy : Cháy chậm và đều
  • Thương Hiệu : RAW
Giấy Cuốn Raw Ngắn có Tips ( Raw Classic 1 1/4 Size + Tips )