Giấy Cuốn Raw Dài Black Kingsize ( Raw Classic Black Kingsize Slim )

Original price was: 50.000 ₫.Current price is: 35.000 ₫.

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Raw Classic Kingsize Slim
  • Số Lượng : 1 Tệp/ 32 Tờ Giấy
  • Chiều Dài/ Rộng : 109mm / 44mm
  • Đốt Cháy : Cháy Chậm Đều
  • Thương Hiệu : RAW
Giấy Cuốn Raw Dài Black Kingsize ( Raw Classic Black Kingsize Slim )