Giấy Cuốn OCB Đen Dài ( OCB Premium Kingsize Slim )

Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 25.000 ₫.

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Giấy Cuốn OCB Đen Dài ( OCB Premium Slim )
  • Số Lượng : 1 Tệp / 50 Giấy / 110 mm
  • Mầu Sắc Giấy : Trắng Trong
  • Đốt Cháy : Cháy Chậm Đều
  • Thương Hiệu : OCB
Giấy Cuốn OCB Đen Dài ( OCB Premium Kingsize Slim )