Máy Cuốn Thuốc Lá Mascotte Đen 70mm – Mã MM 05

90.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Hộp Cuốn Thuốc Lá Mascotte Đen
  • Mã SP : MM 05
  • Trọng Lượng : 120g
  • Kích Thước : 102 x 83 x 20 mm ( Phù Hợp Giấy Cuốn 70mm )
  • Giấy cuốn phù hợp : Giấy 70 mm
  • Chất Liệu : Hợp Kim
  • Mầu Sắc : Đen Sần
  • Thương Hiệu : Mascotte
  • Sản Xuất : Hà Lan