Giấy Cuốn OCB Đen Ngắn ( OCB Premium )

15.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Giấy Cuốn OCB Premium
  • Số Lượng : 1 tệp/ 50 tờ
  • Chiều dài/ Rộng : 78 mm/ 40 mm
  • Mầu sắc guấy : Trắng Trong
  • Đốt cháy : Cháy chậm và đều
  • Thương hiệu : OCB
Giấy Cuốn OCB Đen Ngắn ( OCB Premium )