Máy Cuốn Thuốc Lá Mascotte 110mm – Mã MM 04

110.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Hộp Cuốn Thuốc Lá Mascotte 110mm
  • Mã SP : MM 04
  • Trọng Lượng : 138g
  • Kích Thước : 131 x 83 x 20 mm ( Phù Hợp Giấy Cuốn 78mm )
  • Giấy cuốn phù hợp : Giấy 110 mm
  • Chất Liệu : Hợp Kim
  • Mầu Sắc : Bạc
  • Thương Hiệu : Mascotte
  • Sản Xuất : Hà Lan
Máy Cuốn Thuốc Lá Mascotte 110mm – Mã MM 04