Hộp Cuốn Mascotte Vàng 70mm – Mã MM 03

Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 100.000 ₫.

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Hộp Cuốn Thuốc Lá Mascotte
  • Mã SP : MM 03
  • Trọng Lượng : 114g
  • Kích Thước : 92 x 82 x 20 mm ( Phù Hợp Giấy Cuốn 70mm )
  • Giấy cuốn phù hợp : Giấy 70 mm
  • Chất Liệu : Hợp Kim
  • Mầu Sắc : Vàng
  • Thương Hiệu : Mascotte
  • Sản Xuất : Hà Lan