Máy Cuốn Cầm Tay RAW Size 70mm – Mã MT 09

90.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Máy Cuốn Cầm Tay RAW size 70mm
  • Mã SP : MT – 09
  • Trọng Lượng : 30g
  • Chiều Dài : 70mm
  • Giấy Cuốn Tương Ứng : 70mm
  • Chất Liệu : Nhựa Cứng
  • Size Đầu Lọc  : 6mm và 8mm
  • Dạng Đầu Lọc : Đầu Lọc Bông, Đầu Lọc Giấy