Tip Horner Danger Nâu Cuốn Sẵn TCK – 01

Thông Tin Sản Phẩm :

  •    Tip cuộn sẵn tự nhiên chưa tinh chế
  •   Thương hiệu: Hornet
  •   Chất liệu: Thân cây tự nhiên
  •   Kích thước: 6mm
  •   Số tip/gói: 150