Giấy Cuốn OCB Nâu Dài + Filters ( OCB Unbleached Virgin Slim Filters  )

Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 35.000 ₫.

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Giấy Cuốn Thuốc Lá OCB Unbleached Virgin Slim Filters
  • Số Lượng Tệp : 1 Tệp 32 Tờ/ 32 Filters
  • Mầu Sắc Giấy : Cháy Trong
  • Đốt Cháy : Cháy chậm và đều
  • Thương Hiệu : OCB