Máy Cuốn Cầm Tay Hornet Size 78mm – Mã MT 07

100.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Máy Cuốn Cầm Tay Hornet Size 78mm
  • Mã SP : MT – 05
  • Trọng Lượng : 30g
  • Chiều Dài : 78mm
  • Giấy Cuốn Tương Ứng : 78mm
  • Chất Liệu : Gỗ Tre
  • Đầu Lọc Tương Ứng : 6mm và 8mm
Máy Cuốn Cầm Tay Hornet Size 78mm – Mã MT 07