Máy Cuốn Cầm Tay RAW Size 110mm – Mã MT 11

100.000 

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Máy Cuốn Cầm Tay RAW size 110mm
  • Mã SP : MT – 10
  • Trọng Lượng : 30g
  • Chiều Dài : 110mm
  • Giấy Cuốn Tương Ứng : 110mm ( Kingsize )
  • Chất Liệu : Nhựa Cứng
  • Size Đầu Lọc  : 6mm và 8mm
  • Dạng Đầu Lọc : Đầu Lọc Bông, Đầu Lọc Giấy

kodfọidsấ

Máy Cuốn Cầm Tay RAW Size 110mm – Mã MT 11