Giấy Cuốn Raw Ngắn Classic ( Raw Classic 1 1/4 Size )

Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 30.000 ₫.

Thông Tin Sản Phẩm :

  • Tên SP : Giấy Cuốn  Raw Classic 1 1/4 Size
  • Chiều Dài/ Rộng : 78mm / 44mm
  • Số Lượng Tệp : 1 Tệp 50 Tờ
  • Mầu Sắc Giấy : Nâu Trong
  • Đốt Cháy : Cháy chậm và đều
  • Thương Hiệu : RAW
Giấy Cuốn Raw Ngắn Classic ( Raw Classic 1 1/4 Size )